תקנון

תקנון רשימת תפוצה

 

בהרשמתי זאת אני מאשר לקבוצת קפה קפה ועל מותגיה לרבות רובן (רובן ישראל 2018 בע"מ), להלן השולחים, לשלוח אלי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון ו/או כל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעת השולחים מעת לעת דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.


ידוע לי כי אוכל להסיר את עצמי מרשימות התפוצה בכל עת שאבחר.