תקנון מועדון MOOD

תקנון חבר מועדון mood:

ניתן לעשות את החבר מועדון רק בסניפים.

צבירה ומתנת הצטרפות ניתנות מהעסקה הבאה ולאחר אישור תנאי המועדון, יש להוריד ולהירשם לאפליקציית MOOD COINS.

למשתמשים אשר מחדשים את החבר מועדון מהמועדון הישן ולא שלמו את ה35 ש"ח להצטרפות- אין הטבת הצטרפות.

 

מחיר: מחיר המועדון הוא 35 ש"ח, משלמים 35 ש"ח פעם אחת והחבר מועדון תקף לשנה.

 

צבירה: ניתן לצבור 9% מסך הרכישה.

לא ניתן לצבור במעמד ההצטרפות.

אין צבירה על דילים, עסקיות ומבצעים.

אין צבירה על מימוש תקציב.

אין צבירה על טיפ.

אין צבירה על תשלום שהוא לא מזומן או אשראי רגיל.

לא ניתן לצבור נקודות מעבר לרכישה בסך 1,500 ש"ח בשולחן אחד, כמו כן לא יתאפשר צירוף שולחנות/ הזמנות לצורך הגדלת רכישה בביקור אחד.

 

מתנת הצטרפות: מגיע מהביקור הבא. 

סניפי מסעדה- מנה ראשונה או קינוח על הזול מבניהם.

סניפי אקספרס- ראשונה.

למתנת הצטרפות יש תוקף של 90 יום.

 

מתנת יום הולדת: מסעדה- קינוח, אקספרס- ראשונה.

למתנת יום הולדת יש 30 יום.

 

מתנת יום מיוחד: מסעדות - 1+1 כוס יין/ בירה/ קוקטייל.

אקספרס- 1+1 בירה מבקבוק/ חבית.

(קנה אחד קבל את השני מתנה).

למתנת יום מיוחד יש תוקף של 30 יום.

 

מנה ראשונה שניתן בהטבות:

סיגרובן/ פורטובלו קראנץ'/ כנפיים/ קיקרס/ ברוסקטת אסאדו/ חמוצים של רובן/ צ'וריסוס/ מנגבים צמחוני

(על הזול מבינהם).

זמינות המנות יכולה להשתנות בהתאם לתפריט המוגש בכל סניף.

 

מבצעים מיוחדים לחברי מועדון:

ניתן לממש בכל ביקור מבצע אחד פר מועדון.

דיל לכל ימות השבוע:

המבורגר פרמיום + תוספת + שתיה קלה במחיר בלעדי לחברי מועדון!

מנות לבחירה בהתאם לתפריט המופיע בסניפים.

תוספת בצד לבחירה: צ'יפס קטן/ פירה/ אורז/ סלט אסייתי קטן /סלט עלים קטן/ צ'יפס בטטה קטן בתוספת 5 ש"ח.

תקף בישיבה במקום ובסניפי מסעדה בלבד.

תקף בכל שעות הפעילות.

 

 ימי ראשון:

 2 ב 84 ש׳׳ח (סניפי מהדרין במחיר 90 ש"ח) המנות לבחירה - המבורגר 225 גר'/ סלופי ג׳ו/ קריספי צ׳יקן/ כריך פורטובלו + צ'יפס גדול /סלט עלים גדול.

 

ימי שלישי:

ארוחה משפחתית ב 150 ש"ח (סניפי מהדרין במחיר 159 ש"ח), בשעות 19:00-12:00. הדיל כולל: 2 מנות עיקריות, 1 מנת ילדים,1 צ'יפס גדול,1 קינוח (בסניפי מסעדות בלבד)/ ראשונה (בסניפי אקספרס בלבד).

המנות לבחירה: המבורגר 225 גר'/ כריך סלופי ג'ו/ כריך חזה עוף/ כריך שניצלונים/ כריך קריספי צ'יקן/ כריך פורטובלו. 

מנת ילדים לבחירה: חזה עוף/ שניצלונים/המבורגר 160 גר'+ תוספת+ כוס מיץ/ מים מנרלים +כדור גלידה (כדור גלידה בסניפי מסעדות בלבד). 

קינוח/ ראשונה: בסניפי מסעדה בלבד- קינוח= פאדג' הרגיל. בסניפי אקספרס בלבד- ראשונה = פורטובלו קראנץ'/ כנפיים/ קיקרס.

 

המבצעים לא יהיו תקפים בחגים, חול המועד וימי שבתון.

במעמד ההצטרפות של הלקוח הוא לא יוכל לקבל את המבצעים.

אין צבירה על המבצעים הללו.

רשת רובן רשאית להפסיק את המבצעים הללו בכל זמן שתבחר.

 

 

 

תקנון מועדון הלקוחות MOOD – מקבוצת "קפה קפה"  

 

1.קבוצת קפה קפה ישראל בע"מ (להלן: "הקבוצה") הקימה ומנהלת מועדון לקוחות חדש לטובת לקוחותיה, מועדון "MOOD" (להלן: "המועדון"), הכולל את הרשתות: "קפה קפה", "לחם ארז", "פרש קיטשן", "פרש דה מרקט", "רובן", "לחם בשר", "נגיסה", "הסושיה", "ווק אווי", "כספי"  (להלן ביחד: "הרשתות").

יצוין כי הרשתות הכלולות במועדון יכולות להשתנות מעת לעת.

2. המועדון מנוהל על פי התנאים ו/או הכללים אשר יפורטו להלן בתקנון זה, אשר יופיע בנוסחו, כפי שיעודכן על ידי הקבוצה מעת לעת, בדף המרשתת: https://www.moodcoins.co.il 

 

א. הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות:

1.כל אדם רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. חברותם של אלה שטרם מלאו להם 18 שנים טעונה אישור הורה ו/או אפוטרופוס מראש ובכתב.

2.בקשת הצטרפות תיעשה בסניפי הרשתות ו/או באמצעות אפליקציה ייעודית, והיא כרוכה במילוי פרטי התקשרות ובתשלום כספי בסך 35 ₪ עבור שנת חברות (להלן: "דמי חבר"). שיעור גובה דמי החבר ייקבע ע"י הקבוצה והיא תהא רשאית לעדכנו מעת לעת. להסיר ספק, במידה וחבר הצטרף למועדון ולאחר מכן פחתו דמי החבר, לא יהיה החבר זכאי לכל החזר מאת הקבוצה בשל כך.

3.האחריות על מילוי הפרטים בטופס בקשת ההצטרפות ו/או באפליקציה כמו גם עדכונם, במידת הצורך, מוטלת על המבקש להצטרף ו/או החבר, ולא תישמע כל טענה כלפי הקבוצה ו/או מי מהרשתות לעניין אי קבלת ההטבות בשל טעות בפרטים המזהים של המבקש ו/או החבר. 

4.התשלום בגין דמי החבר ייעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד, ובכל מקרה, לא יינתן החזר בגין תשלום זה גם אם חבר ביקש להפסיק את חברותו במהלך שנת החברות. להסיר ספק, התחברות למועדון באמצעות האפליקציה אינה מספקת ללא ביקור בסניף ותשלום בקופה בגין דמי החבר.

5.חתימתו של לקוח על בקשת הצטרפות וכן אישור ההצטרפות באפליקציה תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

6.חבר שחברותו אושרה יהיה חבר במועדון ויזוהה לפי מס' פלאפון נייד ו/או מ' תעודת זהות (להלן: "חבר מועדון"). מובהר כי החברות הינה לשנה ותתחדש לפי שיקול דעת החברה.

7.חבר המועדון יזדהה בסניף באמצעות תעודה מזהה על מנת לקבל שירות כחבר מועדון.

8.הקבוצה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.

9.הקבוצה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתה, לבטל את חברותו של חבר במועדון, בין היתר בנסיבות בהן חבר המועדון נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, ביצע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, עשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או באפליקציה, ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה עשה חבר המועדון מעשה שהינו בניגוד להוראות תקנון זה, ו/או שיש במעשה זה כדי לפגוע בעסקי הקבוצה ו/או בשמה הטוב. בוטלה החברות לא יוחזרו דמי החבר ששולמו. 

10.כל חבר מועדון זכאי לבטל את חברותו, בכל עת, בכפוף למתן הודעה מפורשת ובכתב לקבוצה. נתקבלה הודעת חבר המועדון תבוטל החברות, וחבר המועדון לא יהיה זכאי להשתמש עוד באפליקציה, וכן לא יהא זכאי לנצל את ההטבות אותן צבר בתקופת החברות. בוטלה החברות על ידי חבר מועדון, לא יושבו דמי ההצטרפות ששולמו לקבוצה ככל ששולמו.

 

ב. תוקף החברות במועדון: 

11.תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו החל מיום תשלום דמי החבר וקבלת הכרטיס או הגדרתו של חבר המועדון באפליקציה, ולמשך שנה מיום ההצטרפות (12 חודשים).

12.חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.

13.פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון לרבות מהטבות שנצברו אם נצברו קודם למועד פקיעת התוקף.

14.הקבוצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה, והתנהלותה לא תהווה ראיה לנוהג, לא כלפי החבר ולא כלפי צדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מכך שנוהג אינו גובר על הקבוע בתקנון זה.

 

ג. השימוש באפליקציה: 

15.השימוש באפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי הקבוצה ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס ו/או באפליקציה; וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון מעת לעת.

16.רק חבר מועדון בעצמו יהא רשאי לעשות שימוש ו/או באפליקציה וליהנות מן ההטבות המוקנות לו, וזאת בהצגתם של אלה בתחילת הארוחה. סניפי הקבוצה יהיו זכאים לדרוש מחבר המועדון המציג את האפליקציה לאמת את זהותו בהצגת תעודה זהות, רישיון ו/או דרכון תקף. להסיר ספק, לא ניתן יהיה לצרף הטבות ו/או הנחות משני חברי מועדון.

17.חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. שימוש ו/או ניצול לרעה יוביל לביטול החברות ושלילת ההטבות על אתר. 

 

ד. הטבות לחברי המועדון: 

18.החברות במועדון תקנה לחבר מגוון הטבות בכל רשתות הקבוצה, הכל כפי המפורט להלן וכפי שיתעדכן על ידי הקבוצה ו/או הרשתות מעת לעת. להסיר ספק, לא יינתן כפל מבצעים ו/או הטבות, לרבות שימוש בקופונים ו/או תשלום באמצעות כרטיסים נטענים ו/או כרטיסי מועדון צרכנות אחר אשר יכובדו בסניפי הקבוצה ו/או אחת מרשתותיה.

19.צבירה נקודות – חברי המועדון יוכלו ליהנות מצבירת 9% ממחיר הנטו של הרכישה בפועל בסניפי המועדון 1 נקודה = 1 ₪ . הנקודות יצברו רק בעסקאות בהן יבוצע תשלום מזומן או אשראי (לא תינתן צבירה משימוש בשוברים / קופונים) והן יעמדו לשימוש הלקוח לצורך מימוש בכל אחד מהמותגים של המועדון.לצורך ההמחשה, לאחר צבירת 100 נקודות ברשתות רובן וקפה קפה, ניתן יהיה לעשות שימוש בנקודות ברכישה בלחם ארז. אין הגבלה של צבירת נקודות.  לא יתאפשר מימוש נקודות בהזמנת משלוח דרך המוקד המשלוחים או האונליין לרבות וולט. 

20.מובהר כי לא ניתן לצבור נקודות מעבר לרכישה בסך 1,500 ₪ בשולחן אחד, כמו כן לא יתאפשר צירוף שולחנות / הזמנות לצורך הגדלת רכישה בביקור אחד. 

21.מובהר כי בתום כל 12 חודשי פעילות, נקודות שלא מומשו יתאפסו ולא יצברו לשנה נוספת. המועדון יהיה רשאי אולם לא חייב לשלוח הודעה מקדימה 90 יום לפני מועד סיום 12 חודשים לצורך היערכות הלקוח.

22.לא ניתן לעשות שימוש בנקודות שנצברו במועד עסקה עבור אותה העסקה, אלא רק לאחר ביצוע התשלום ועדכון הצבירה שיחול עד 24 שעות לאחר העסקה.

23.רשימת הסניפים המכבדים את המועדון מתעדכנת מפעם לפעם באתר באתר מועדון הקבוצה: 

https://www.moodcoins.co.il 

 

ד.   הטבות נוספות:

24.חבר מועדון יהיה זכאי להיכנס בחינם או בהנחה לפי החלטתה הבלעדית של הקבוצה ו/או הרשתות להשקות/אירועים/פעילויות ועוד אם וככל שייערכו על ידי הקבוצה ו/או אחת הרשתות וזאת אך ורק במהלך תקופת החברות, כאמור.

25.חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה ו/או הרשתות כפי שיפורסם מעת לעת, לרבות בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בשיתוף פעולה עם הקבוצה ו/או מי מהרשתות.

26.המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על ידי הקבוצה ו/או מי מהרשתות, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד. 

27.אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על הקבוצה על רשתותיה ו/או מי מטעמן בכל הקשור למוצרים ושירותים שינתנו על ידי בתי עסק אחרים, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.

28.הקבוצה על רשתותיה שומרת על זכותה לערוך כל שינוי בהטבות הניתנות לחברי המועדון, בין היתר, להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לרבות אלו הנוספות לעיל שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ה. קבלת חומר שיווקי ודברי פרסום:

29.בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), במילוי פרטי הלקוח על גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון ו/או בהזנת פרטיו האישיים ביישומון (אפליקציה לסלולרי חכם) הייעודי של מועדון הלקוחות, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של הקבוצה, וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מהקבוצה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.

30.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים ביישומון  מוסר הוא את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו בסניפי הקבוצה, בקשר עם רכישותיו ו/או כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע יהיה של הקבוצה והיא תשמור עליו בכפוף לכל דין. המידע ישמש את המועדון הקבוצתי לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי הקבוצה. 

31.מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הקבוצה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, יהוו הסכמה של הלקוח להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון הקבוצתי, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהקבוצה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדוא"ל או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שהקבוצה תמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

32.חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מהקבוצה כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:

א.יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דוא"ל ו/או ב-SMS. 

ב.ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל הקבוצה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו אצלה במשרדיה. 

33.באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה על כל שינוי בפרטיו האישיים שנמסרו לקבוצה בעת ההצטרפות ו/או לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על מנת להימנע מגרימת נזקים לקבוצה ו/או למי מהרשתות, לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון. 

 

ה.1. תקשורת שיווקית ודרכי הפרסום:

35.הודעות מועדון הקבוצה ו/או כל אחת מהרשתות, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הקבוצה ו/או מי מהרשתות לבצען, בתקנון ו/או בשיטת הצבירה ו/או שיעורי ההנחה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי הקבוצה ו/או מי מהרשתות באופן ובדרך כפי שאלו תימצאנה לנכון לפי שיקול דעתן הבלעדי. 

36.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בסניפי הרשתות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק של מועדון הלקוחות ו/או של אחת מהרשתות ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS בהתאם לפרטים שנמסרו לקבוצה על ידי חבר המועדון, והכל כפי שתמצא הקבוצה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

37.למען הסר ספק מובהר כי הקבוצה תהא פטורה מחובת ההודעה על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים שוטפים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי הקבוצה ו/או הרשתות באשר לאי קבלת פרסום ו/או העדכון כאמור.

38.החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי חברי המועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. יובהר כי החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי חברי המועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה

ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית.

 

ו. במקרה של מחלוקת:

39.הרישום שבידי הקבוצה יהווה ראיה ביחס לעסקאות אשר בוצעו על ידי חבר המועדון בסניפי הקבוצה ולהטבות שנוצלו על ידו ולהטבות להן הוא זכאי, אם בכלל.

40.חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות בכתב אל מנהל הקבוצה ו/או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידו לשם כך. להסיר ספק, הקבוצה לא תהא אחראית על תקלות באפליקציה ותלונות בעניין זה יופנו למפעילה.

41.מנהל הקבוצה ו/או המוסמך מטעמו יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

 

ז. כללי:

42.תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות הקבוצתי. הצטרפות לקוח כחבר במועדון MOOD, משמעה  כי חבר המועדון קרא, הסכים ומסכים להוראות תקנון זה ו/או כל הוראה אשר תעודכן ו/או תשונה על ידי הקבוצה בעתיד. 

43.מימוש ההטבות והשתתפות חבר בתכניות המועדון  כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו. 

44.מתן ההטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של סניפי הקבוצה ולמלאי העסקי הקיים בסניף.

45.ככל שיהיו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל הקבוצה לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד הקבוצה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

46.בהצטרפות החבר למועדון מאשר הוא כי ידוע לו שייתכן וההטבות ו/או הצבירות ובכלל – יחולו רק בסניפים המופיעים באתרי הרשתות, ולא בכל הסניפים.

47.ההנחות הניתנות באחוזים משווי החשבון יהיו בסכומים עגולים בלבד, כאשר לצורך העניין הרשתות זכאיות לעגל את סכום ההנחה הניתן בהתאם לאחוז הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו וכי לעיתים הוא עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או הרשתות בעניין זה.

48.הקבוצה  שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון לרבות לצרף ו/או לגרוע סניפים ו/או להתאים לסניף מסוים הוראות מסוימות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הקבוצה או באתר האינטרנט שכתובתו: www.moodclub.co.il. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.

49.המפורט בתקנון זה ו/או כל תקנון מעודכן יותר שיפורסם בעתיד מהווה מידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו כדי לחייב את הקבוצה בכל דרך שהיא, והקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתקנון מכל טעם וסיבה שהיא.

50.כל התנהגות של הקבוצה לטובת הלקוח בניגוד לאמור  בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של הקבוצה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד, וזאת מעבר לכך שהתקנון גובר על כל נוהג גם אם יהיה כזה.

51.מובהר בזה, כי ככל שאחד מסניפי הקבוצה ייבחר מיוזמתו לצרף חברים ללא עלות, וכתוצאה מכך חברותם תוגבל ו/או לא יינתנו להם מלוא ההטבות, כי אז חברי המועדון הללו לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה.

52.הקבוצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, ליהנות ממבצעים ו/או הטבות, לפי תנאי תקנון זה.

53.הקבוצה תהא רשאית לגרוע את אחד המותגים ו/או הרשתות מפעילות המועדון וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הקבוצה בגין כך. הודעה על גריעת מותג ו/או רשת תבוצע באתר המועדון ותהא בתוקף החל מהמועד המפורט בהודעה כאמור.

54."קפה קפה" הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.

55.כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

56.הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

57.בהתאם, הקבוצה תהא רשאית לקבוע תקנון או תקנונים או הוראות או הנחיות או כללים אשר יחולו בהתאם לצרכי הקבוצה על חברי מועדון MOOD, ולא יבואו בדרישה כלפי הקבוצה בעניין זה.

58.פרטים ליצירת קשר:

מטה קבוצת "קפה קפה" רחוב מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4 קומה 41, בני ברק 5126112.

טלפון: 03-6968038 שלוחה 218

דוא"ל: cs1@cafecafe.co.il

 

 

*שדה מילוי חובה